Safety Data Sheets, Czech

Společnost Haynes International, Inc., Vám přikládá následující bezpečnostní listy (BL), které obsahují informace týkající se zdraví a bezpečnosti. Tyto bezpečnostní listy mají přednost před jakýmikoliv
předchozími verzemi materiálových bezpečnostních listů, které můžete mít pro své produkty, a nahrazují je, aproto Vás prosíme, abyste své složky BL náležitě aktualizovali.

Přiložené BL Vám dodáváme v rámci naší neustálé snahy splňovat normu „OSHA Hazard Communication Standard“ (29 CFR 1910, 1200), GHS (globálně harmonizovaný systém), hlavu III zákona „Superfund Amendment and Reauthorization Act“ z roku 1986 (SARA) veřejné právo 99-949, 40 CFR část 372 oddíly 311, 312 a 313. Tyto BL rovněž vyhovují státem regulovaným zákonům, a sice kalifornskému zákonu „Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act“ z roku 1986 (návrh 65) a pensylvánskému zákonu „Worker and Community Right to Know Act.“

Bezpečnostní listy poskytují informace o specifické skupině průmyslových kovových produktů. Protože mají tyto kovové produkty společné fyzikální vlastnosti a složky, týkají se zde předkládané údaje všech uvedených slitin.

Tyto bezpečnostní listy dodávají informace, které jsou cenné pro Váš program bezpečnosti a zdraví

zaměstnanců. Je důležité, aby personál Vašeho podniku zodpovědný za sdělování nebezpečí, průmyslovou hygienu či bezpečnost obdržel tyto informace a aby byly rovněž sděleny a zpřístupněny těm zaměstnancům, kteří mohou přijít do styku s těmito produkty.

Oddíl 16 těchto BL uvádí, které oddíly předchozí verze MSDS byly v současných BL přepracovány. Přestože

mnoho oprav zavádí změny specifikované formátem GHS, změny v oddíle 14 odrážejí nové informace, které

ukazují, že některé procesy týkající se slitin, jako je abrazivní čištění, mohou vytvářet hořlavý prach –v důsledku rozkladu látky použité k abrazivnímu čištění či jiných faktorů. Jestliže významné změny v informacích obsažených v bezpečnostních listech vyžadují zveřejnění aktualizované verze, vyvěsí se

revidované bezpečnostní listy okamžitě na našich internetových stránkách.

Top